Економија за IV година албански јазик

Ликовно образование за 7 одделение српски јазик

Логика за IV година албански јазик

Менаџмеент за IV година албански јазик

Музичка уметност за I година македонски јазик

Албански јазик за IV година

Етика за II година албански јазик

Етика за II година македонски јазик

Етика за II година турски јазик

Филозофија за IV година албански јазик

Говорење и пишување за 2 година албански јазик

Говорење и пишување за 2 година македонски јазик

Хемија за I година албански јазик

Историја за 7 одделение Српски јазик

Латински јазик за III година

Педагогија за III година албански јазик

Педагогија за III година македонски јазик

Педагогија за III година турски јазик

Социологија за III година албански јазик

Социологија за III година македонски јазик

Турски јазик за IV година

Албански јазик и литература за III година

Албански јазик и литература за IV година

Говорење и пишување вештини за II година албански јазик

Латински јазик за IV година македонски јазик

Математика за II година македонски јазик Дончо

Математика за IV година албански јазик

Спорт и спортски активности за I година македонски јазик

Спорт и спортски активности за I година турски јазик

Македонски јазик за заедниците за I година

Математика за IV година албански јазик

Социологија за IV година албански јазик

Елементарна алгебра за II година македонски јазик

Филозофија за IV година албански јазик

Говорење и пишување за II година македонски јазик

Хемија за IV година македонски јазик

Латински јазик за IV година македонски јазик

Математика за I година албански јазик

Француски јазик за II година     ЛОЗИНКА: MINISTEROFEDUCATION2020

Математика за II година македонски јазик Дончо

Социологија за IV година македонски јазик

Турски јазик за II година

Албански јазик и литература за I година

Албански јазик и литература за IV година

Албански јазик за III година

Ликовна уметност IV година македонски јазик

Ликовна уметност за III година албански јазик

Ликовна уметност за IV година албански јазик

Математика за IV година македонски јазик

Социологија за II година турски јазик

Биологија за I година македонски јазик

Филозофија за IV година турски јазик

Хемија за I година албански јазик

Хемија за II година албански јазик

Математика за IV година турски јазик

Спорт и спортски активности за II година македонски јазик

Вовед во правото за III година македонски јазик

Алгебра за III година турски јазик

Биологија за I година албански јазик

Етика за III година македонски јазик изборен предмет

Историја за III година албански јазик

Историја за III година македонски јазик

Латински за II година македонски јазик

Ликовна уметност за II година македонски јазик

Македонски јазик IV година за заедниците Матилда

Математика за II година македонски јазик

Спорт и спортски активности за II година албански јазик

Албански јазик за II година

Алгебра за III година албански јазик

Биологија за II година албански јазик

Етика за III година албански јазик

Физика за II година албански јазик

Физика за III година албански јазик

Географија за II година албански јазик

Хемија за III година албански јазик

Македонски јазик за албански и турски јазик за III година

Македонски јазик за албански и турски јазик за II година

Математика за II година турски јазик

Математика за III година турски јазик

Социологија за II година албански јазик

Социологија за II година македонски јазик

Турски јазик за III година заеднички предмети

Вовед во правото за III година албански јазик

Албански јазик и литература за II година

Албански јазик и литература за IV година

Економија за IV година македонски јазик

Физика за I година албански јазик

Физика за IV година македонски јазик комб.А

Физика за IV година македонски јазик комб.Б

Хемија за I година македонски јазик

Хемија за I година турски јазик

Хемија за II година македонски јазик

Историја за I година албански јазик

Историја за I година турски јазик

Македонски јазик и литература за IV година

Математичка анализа за IV година македонски јазик

Математичка анализа за IV година Секутковски, Димовски македонски јазик

Математика за I година турски јазик

Математика за IV година македонски јазик

Менаџмент за 4 година македонски јазик

Спорт и спортски активности за I година албански јазик

Турски јазик за III година

Биологија за III год албански јазик

Биологија за III год македонски јазик

Физика за I година турски јазик

Физика за III година македонски јазик

Географија за I година албански јазик

Хемија за II година турски јазик

Хемија за III година македонски јазик

Хемија за III година турски јазик

Историја за II година албански јазик

Латински јазик за III година

Линеарна алгебра за III година македонски јазик

Линеарна алгебра за III година турски јазик

Математика за III година македонски јазик

Македонски јазик за 3одд Мито Спасовски

Македонски јазик за 3одд Настовска-Севдинска

Физичко за VII одделение турски јазик

Историја за VII одд албански јазик

Историја за VII одд македонски јазик

Историја за VII одд турски јазик

Ликовно образование за VII одделение албански јазик

Ликовно образование за VII одделение македонски јазик

Ликовно образование за VII одделение турски јазик

Албански јазик и литература за IV година Хамити, Неззири, Лека

Алгебра за III година македонски јазик

Биологија за I година турскси јазик

Биологија за II година македонски јазик

Биологија за IV година македонски јазик

Физика за I година македонски јазик

Физика за II година македонски јазик

Географија за I година македонски јазик

Географија за I година турски јазик

Географија за II година македонски јазик

Географија за II година турски јазик

Географија за III година албански јазик

Говорорење и пишување вештини за II година албански јазик

Хемија за I година македонски јазик

Историја за II година македонски јазик

Компаративна книжевност за IV година македонски јазик

Ликовна уметност за II година албански јазик

Македонски јазик и литература за I година

Македонски јазик и литература за II година С.Бојковска

Македонски јазик и литература за III година

Македонски јазик и литература за IV година С.Бојковска

Математика за I година македонски јазик

Математика за III година албански јазик

Турски јазик за IV година

Историја за I година - македонски јазик Бошковски

Турски јазик за II одделение Алил, Емин

Mакедонски јазик за II одделение Кртолица 2020

Mакедонски јазик за 3 одделение Настоска-Севдинска

Ликовно образование за VII одделение - турски јазик

Ликовно образование за VII одделение - македонски јазик

Ликовно образование за VII одделение - албански јазик

Историја за VII одделение - турски јазик

Историја за VII одделение - македонски јазик

Историја за VII одделение - албански јазик

Историја за IX одделение - албански јазик

Физичко за VII одделение - турски јазик

Aлбански јазик за II одделение МУСТАФА

Aлбански јазик за II одделение ГЕГА

Aлбански јазик за I одделение А.Мустафа, Џ.Мустафа

Македонски јазик за 3 одделение Мито Спасовски

Македонски јазик за 1 одделение -Тофовиќ

Физичко и здравствено образование за 7 одделение МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Физичко и здравствено образование за 7 одделение АЛБАНСКИ ЈАЗИК

Историја за 9 одделение МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Спорт за I година ТУРСКИ ЈАЗИК

Спорт за II година ТУРСКИ ЈАЗИК

Историја за III година ТУРСКИ ЈАЗИК

Ликовна уметност за III година МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Македонски јазик за 2 одделение -Тофовиќ

Логика за 4 година - Панзова

Хемија за 4 година АЛБАНСКИ ЈАЗИК

Географија за 3 година МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Спортски активности за 1 година - Насе Кондовски

logofooter
  • „Димитрие Чуповски“, бр. 15, Поштенски фах 6, 1000 Скопје
  • Тел. + 389 (0) 2 3117 255;
    Факс. + (0) 2 3220 373
  • Комерција: goran.dukoski@yahoo.com

Продажни места